Bicom Bioresonans

Har Du besvär med/av
¤ allergier/överkänslighet
¤ mag/tarmproblem
¤ trötthet/energilöshet
¤ eksem
Då kan du vara hjälpt av Bicom Bioresonans, Bicom Bioresonans hjälper till att hitta vad din kropp är känslig mot och genom terapeutiska frekvensmönster behandla allergin/känsligheten.

Boka tid för Bicom Bioresonans HÄR

Vad är Bicom Bioresonans?
Det är en diagnos- och behandlingsmetod som framför allt används när det gäller allergibesvär. Bicom bioresonansterapi började utvecklas på 1970-talet i Tyskland.
Idag används Bicom i cirka 90 länder av terapeuter, läkare, veterinärer, tandläkare, på kliniker och på sjukhus.

Kroppen kommunicerar både med materia (tex proteiner) och med energi (elektromagnetiskt). Dessa elektromagnetiska fält svänger/vibrerar med specifika frekvenser.
Det är i dessa energifält som Bicom arbetar.
Bicom läser in och använder frekvensmönster från ämnen/allergener och organismer (kunden).
Bicom framställer inga egna frekvenser.

Bioresonansterapi innebär att du inte kan behandla något som inte finns hos kunden. Har kunden tex inte en överkänslighet mot mjölk sker ingen resonans (”effekt”) när man sänder mjölkfrekvensen till kunden.
På så sätt blir det ett slags skydd mot felbehandling.
Man kan lite kortfattat säga att man läser av reaktionen på olika ämnen och behandlar med hjälp av förändrade (terapeutiska) frekvensmönster från dessa ämnen och i de flesta fall också med kundens gensvar på behandlingen.

Bicom har olika behandlingsprogram som kan förstärka, försvaga, invertera (spegelvända) och filtrera de inlästa frekvensmönstren från ämnen och organismer och skapar på så sätt sina terapeutiska frekvensmönster.

Hur går behandlingen till?
För att hitta reaktioner (allergier, överkänslighet och intolerans), exponeras kunden för ett ämne, t.ex. mjölk eller annat ämne som man misstänker kan skapa en allergisk reaktion.
Ämnet, som finns i en ampull, placeras i en bägare där Bicom kan läsa in frekvensmönstret. Bicom skickar därefter ämnets frekvensmönster till kunden och värdet läses av.
(OBS: Mätningen skapar ingen allergireaktion eftersom man bara använder frekvenserna, inte själva ämnet). Förändrat värde betyder reaktion.


Behandlingen startar: De ämnen som kunden visat reaktion mot vid mätningen används i behandlingen. Bicom omvandlar (förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar) ämnets frekvensmönster till terapeutiska frekvensmönster.
Dessa frekvensmönster sänds till kunden via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Oftast används en mjuk platta utmed ryggen. I de flesta fall återkopplas kundens gensvar för att anpassa behandlingen. Detta görs med hjälp av klotelektroder i händerna eller mjuka elektrodplattor på andra ställen på kroppen.
Behandlingstiden kan variera men är i genomsnitt ca 30-40 minuter.

Hur många behandlingar behövs?
Första besöket är viktigast, då görs en ordentlig och noggrann genomgång. Vill man sedan behandla får man räkna med ca 7-15 behandlingar, med ca 1-2 veckors mellanrum.
Flertalet kunder är besvärsfria efter i snitt tio behandlingar, men de individuella variationerna är stora. Pollen brukar i regel gå fortare att behandla, ca 3-4 ggr, ofta med märkbar effekt efter första behandling.

Vilka allergier eller överkänsligheter kan behandlas?
ALLA som man kan hitta att du har, bland annat gluten, pollen, laktos, damm, kvalster, mjölkprotein, kemikalier med mera. Intolerans behandlas ej då det är avsaknad av enzym i kroppen som tex behövs för att bryta ner laktos eller gluten.

Hur tillförlitlig är behandlingen?
Studier visar att 80 procent blir helt besvärsfria och med de ”enkla” allergierna som pollen, päls, nickel och damm lyckas man till nästan 100 procent.
Resultaten är bestående men det kan i vissa fall krävas en tilläggsbehandling efter en viss tid.

Gör behandlingen ont?
Metoden är smärtfri och fri från läkemedel.

Vår syn på allergi (=överkänslighet i någon grad)
Det börjar oftast (undantag finns) med en oförmåga att smälta den ena eller båda basallergenerna: mjölk och vete. Det kan vara brist på de enzymer som behövs för matsmältningen, eller en försämrad tarmflora av något annat skäl. Personen fortsätter att äta det eller de ämnen personen inte kan smälta.
Därefter tillsätter vi en dos stress, miljögifter, dåliga vanor eller annan belastning. Till slut blir det för mycket för kroppen: immunförsvaret blir överbelastat och kan inte fungera på ett optimalt sätt och går till angrepp (eftersom det känner sig hotat) mot den förmodade fienden som kan vara pollen, damm, vetemjöl, pälsdjur eller nästan vad som helst. Allergireaktionen är i full gång.
Eftersom kroppen nu är i lite sämre form än tidigare kan den inte enkelt på egen hand återhämta sig. Det är inte ovanligt att allergierna ökar, med reaktion på fler ämnen och med kraftigare reaktioner.

Nedan är en liten film om vad Bioresonans är