6D Action & Tape

6D Action är en vacuum massageenhet som jag använder i både den svenska klassiska massagen och lymfmassagen.
Denna vacuum massage möjliggör inte bara kontinuerligt vacuum massage utan även ett pulserande vacuum för massagebehandling. 
Kopporna lyfter upp huden, jag vrider på kopporna så att stopp lossas upp om det behövs och flödet kommer igång.
Det behövs ingen olja/kräm för att utföra behandlingen.

Vävnadsstrukturer som påverkas och behandlas är lymfsystemet, fasicastrukturer samt andra mjukdelsstrukturer som muskler, senor och ledband mm.

Indikationer att använda 6D Action & 6D Tape är bland annat:
Ödem och svullnader,
Nedsatt cirkulation
Hårt sittande bindväv
Ärrvävnad mm.

6D tape är en tejpteknik som har utvecklats ur flera olika tekniker, men som på ett effektivt sätt kan involvera patienten. 

Tejpen appliceras av terapeuten (mig) eller annan sakkunnig person, därefter kan patient själv om så önskas applicera tejpen vid upprepade behandlingar, tape köps från mig för 100 kr/meter.

De speciella handtagen på tejpen möjliggör upprepade stimuleringar av aktuell kroppsdel.
Det i sin tur gör det möjligt för patienten att själv stimulera i vävnadsområdet genom att lyfta, vrida, trycka.
Klistret på 6D tape är framtaget för att ha bra hållbarhet men samtidigt vara väldigt skonsamt för huden – är du ofta känslig för tape kan vi sätta en liten testbit på insida arm under din behandling för att se om Du reagerar.

6D tape appliceras där Du har problem tex: nackbesvär, tennisarmbåge, lymfsvullnad