Kostrådgivning Online

För kostrådgivning online på plattformen facebook har jag ett utarbetat program på 6 veckor som en start.
Genom detta val av rådgivning är Du beredd att lägga upp bilder på allt Du äter måndag –  fredag + att ha kommunikation i Din grupp med mig som coach dagligen (även det måndag-fredag)

För mer info kontakta mig via mail:
annica@frokennilssonshalsa.se